AVE - VIII. Hagyományőrző Népzenei Tábor - Tiszafüred

Hagyományőrző Népzenei Tábor - Tiszafüred
Tartalomhoz ugrás

Alkotás Varázsáért Egyesület


Az Egyesület célja a művészetpártolás; az alkotás varázsának, szépségének, élményének biztosítása a különböző művészeti ágak – azon belül a kisebb alkotóterületek – specifikus megismertetésével, tematikus bemutatásával, előadások, kiállítások, kiadványok, egyéb oktatási tevékenység, illetve más prezentációs lehetőségek által.

Az Egyesület céljai elérése érdekében az alábbi konkrét tevékenységeket végzi:

 • művészeti alkotások létrehozását ösztönözheti,

 • művészeti alkotótáborokat szervezhet,

 • programokat, rendezvényeket, előadásokat, konferenciákat hívhat életre, kiadványokat támogathat,

 • elősegítheti a hagyományápolást,

 • patronálhatja a népi kultúra feltárását, megőrzését és elsajátítását,

 • fontos feladat a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása,

 • önállóan vagy partnerként pályázhat, illetve pályázatokat írhat ki,

 • szolgáltatásokat nyújthat: tanfolyamok, előadások szervezése, tanfolyami jegyzetek biztosítása, stb.,

 • kapcsolatokat építhet ki és tarthat fenn általános és középiskolákkal, a művészetpártolás, a magyar művészeti értékek megóvása, továbbörökítése, a művészeti nevelés segítése céljából,

 • együttműködhet országos és helyi – hasonló célú – egyesületekkel, alapítványokkal, önkormányzatokkal, illetve más intézményekkel,

 • támaszkodhat az önkormányzatok intézményeire, szervezeteire,

 • kapcsolatot építhet ki és tarthat fenn hazai és külföldi művészetpártoló partnerekkel,

 • tananyagot fejleszthet,

 • egyéb módszerekkel segítheti az egyesületi célok megvalósulását,

 • támogathatja az alkotókedvet azzal, hogy az alkotók számára:

táborokban, versenyeken, művészeti továbbképzéseken, kiállításokon való részvételt,
tehetséggondozást,
fellépési, bemutatkozási lehetőséget, ehhez támogatást,
esetenként komplett és komplex menedzselést biztosít.


Az Alkotás Varázsáért Egyesület Elnöksége

Szabó Gábor József - elnök
Tárczy Gabriella Enikő - alelnök
Katona Zoltánné - titkár
Dr. Horváthné Csinga Erzsébet - elnökségi tag
Takács Krisztián - elnökségi tag

Vissza a tartalomhoz